1140Art. Nr. 1140

1140.2Art. Nr. 1140.3

1140.3Art. Nr. 1140.1

1140.1Art. Nr. 1140.2

1275Art. Nr. 1275

1276Art. Nr. 1276

5004Art. Nr. 751242.1

     

 

Art. Nr. 1140

Doppelsauger Ø 37 mm, farblos

Doppelsauger Ø 37 mm, farblos

 

Art. Nr. 1140.1

Doppelsauger Ø 37 mm, grau

Doppelsauger Ø 37 mm, grau

 

Art. Nr. 1140.2

Doppelsauger Ø 37 mm, rot

Doppelsauger Ø 37 mm, rot

 

Art. Nr. 1140.3

Doppelsauger Ø 37 mm, weiß

Doppelsauger Ø 37 mm, weiß

 

Art. Nr. 1275

Doppelsauger Ø 50 mm, farblos

Doppelsauger Ø 50 mm, farblos

 

Art. Nr. 1276

Doppelsauger Ø 50 mm, weiß

Doppelsauger Ø 50 mm, weiß

Art. Nr. 751242.1

Saugnapf Ø 75 mm mit montiertem Saugnapf Ø 50mm

Saugnapf Ø 75 mm mit montiertem Saugnapf Ø 50mm